usugi projektowe architektura krajobrazu ogrody przydomowe projekty ogrodow zielone ogrody architektura ogrodow
Vinaora Cu3ox Slideshow
Create an attractive Joomla image slider with cool 3D slice effects
Vinaora Visitors Counter
Famous and nice Joomla counter module. Top 40 Joomla Popular Extensions on JED.
Vinaora Nivo Slider
The world's most awesome Joomla slider. It allows you to easily create an image slideshow.
Vinaora Cu3er 3D slide-show
Shows images in 3D Flash Slide-show. Create amazing 3D transition between slides.

KROK PO KROKU

Jak wygląda współpraca i dokumentacja projektowa?

Krok 1 - Po wstępnym zapoznaniu się z zagadnieniem , umawiam się na wizję w terenie w celu obejrzenia działki i zagłębienia tematu. Przeprowadzam również szczegółową rozmowę z inwestorem dotyczącą jego wizji, sugestii, stylu, określając funkcje przyszłego ogrodu oraz zakres prac. Wówczas wyceniam usługę wykonania dokumentacji projektowej. W przypadku jej akceptacji podpisuję z inwestorem umowę określającą wszelkie warunki i harmonogram dalszej współpracy. Po wpłacie zaliczki przystępuję do realizacji zadania.

Krok 2 - Wykonuję szczegółową inwentaryzację terenu z uwzględnieniem wszystkich informacji jak ukształtowanie terenu, ph gleby i kierunki świata. Naniesienie wszelkich elementów trwałych ( budynki mieszkalne i gospodarcze, budowle, bruki – jeśli występują) infrastruktury nad i podziemnej oraz drzew i krzewów istniejących zarysowują autentyczny obszar do planowania i tworzenia koncepcji przyszłego ogrodu.

Krok 3 - Na kolejnym spotkaniu przedstawiam inwestorom dwie koncepcje zagospodarowania terenu gdzie na postawie szkiców koncepcyjnych omawiane są proponowane główne założenia , układ przestrzenny i funkcjonalny , ogólny dobór materiałów i rozmieszczenia roślin. Na tej podstawie typowana jest jedna z przedłożonych koncepcji , która to stanowi podstawę do wykonania „roboczego” projektu.

Krok 4 - Kolejne spotkanie dotyczy szczegółowego omówienia projektu uwzględniającego proporcje różnych powierzchni w ogrodzie ( trawniki , rabaty, komunikacja), rodzaj wykorzystanych materiałów ( rodzaj bruku, drewna, żwiru itp. )

rozmieszczenie oraz propozycje elementów małej architektury, dobór gatunkowy roślin tworzących kompozycje czy rozmieszczenie punktów oświetleniowych , Na podstawie luźnej rozmowy wymieniane są nasze spostrzeżenia, uwagi i rozwiewane wszelkie wątpliwości.

Krok 5 - Po uwzględnieniu uwag i zmian wynikających z wcześniejszych spotkań koncepcja przybiera formę projektu właściwego. Zawiera czytelne plansze graficzne :

- doboru gatunkowego szaty roślinnej,

- doboru oraz rozmieszczenia oświetlenia

- nawodnienia ,

- technicznego rozrysowania i zwymiarowania kształtu oraz głównych założeń.

W skład projektu wchodzą rysunki techniczne szczegółowo rozrysowanych elementów małej architektury, elementów wodnych, murków i innych – czyli proponowanych rozwiązań architektonicznych indywidualnie zaprojektowanych dla danego ogrodu. Krótki opis dotyczący pielęgnacji projektowanych roślin i trawnika oraz wymienione plansze spięte w książkę otrzymują Państwo w dwóch egzemplarzach podczas ostatniej wizyty, na której dochodzi do rozliczenia.

Projekt stanowi podstawę do zlecenia wykonania kosztorysu firmie wykonawczej.

Nie zajmuję się wyceną projektów ani ich realizacją. Współpracuję z kilkoma firmami wykonawczymi ,które na podstawie przedstawionej dokumentacji wykonują kosztorysy ofertowe i zrealizują wykonanie ogrodów. Chętnie pomogę i podpowiem do kogo się zwrócić w tej kwestii.

Ile kosztuje projekt?

Każdy projekt staram się wyceniać indywidualnie po pierwszym spotkaniu i wizji w terenie oraz rozmowie z inwestorem. Po wstępnych rozmowach, dotyczących oczekiwań i sugestii z Państwa strony posiadam już zarysowany plan działania i wiem ile czasu i energii zajmie mi wykonanie zlecenia. Cena zależy również od wielkości ogrodu, stopnia jego złożoności, ukształtowania terenu, ilości projektowanych elementów małej architektury i pozostałych czynników niezbędnych do kompleksowego wykonania dokumentacji projektowej danego ogrodu lub terenu zieleni. Czas realizacji projektu( w zależności od pory roku i wielkości założenia ok. 4-8 tyg. ) określony jest w umowie którą podpisuję z inwestorem w momencie podjęcia się zlecenia.